Minnesberg-Aggarps Samfällighetsförening och Minnesbergs Byalag
VÄGFÖRENING
OM FÖRENINGEN

Historia

PROTOKOLL
Årsmöte
Styrelse
DOKUMENT
Stadgar, regler, motioner mm
KONTAKT
Styrelse & webmaster

BYALAG
PROTOKOLL

Diverse

Årsmöte
AKTIVITETER
Arbetsgrupper
Pingis feb 2011
KONTAKT
Styrelse

FORUM
Till forumet >>
  Kontakt styrelse m.fl.
 

Behöver du kontakt med vägföreningen? Ring någon av:

Stefan 0703-85 09 56
Göran 0706-49 55 03
Peter 0709-99 32 50


 
Styrelse Minnesberg-Aggarps Samfällighetsförening
Ordförande (2017 & 2018)  
Stefan Thörnblad stefan.thornnblad@gmail.com
Kassör (2017 & 2018)  
Göran Längby g.lengby@hotmail.com
Sekreterare (2018 & 2019)
Cecilia Wettstam cecilia.wettstam@gmail.com
Styrelseledamöter  
Sofia Åkerman (2018 & 2019)  
Peter Carlstedt (2018 & 2019)  
Styrelsesuppleanter (2018)  
Marie Carlsson  
Malin claesson  
Revisorer (2018)    
Richard Claesson    
Jan Andersson    
Revisorssuppleant (2018)    
Agneta Andersson    
     
Valberedning (2018)    
Agneta Andersson    
Lena Holmdahl    
     
Webmaster    
Hans Jonsson info@hansjonsson.se