Minnesberg-Aggarps Samfällighetsförening och Minnesbergs Byalag
VÄGFÖRENING
OM FÖRENINGEN

Historia

PROTOKOLL
Årsmöte
Styrelse
DOKUMENT
Stadgar, regler, motioner mm
KONTAKT
Styrelse & webmaster

BYALAG
PROTOKOLL

Diverse

Årsmöte
AKTIVITETER
Arbetsgrupper
Pingis feb 2011
KONTAKT
Styrelse

FORUM
Till forumet >>
  Prokoll Byalaget
   
 
Sammanträden
2012-02-01
2011-11-22
2011-09-05
2011-05-24
   
Konstituerande styrelsemöte
2011-05-24
   
Verksamhetsberättelse
2011
2009