Minnesberg-Aggarps Samfällighetsförening och Minnesbergs Byalag
VÄGFÖRENING
OM FÖRENINGEN

Historia

PROTOKOLL
Årsmöte
Styrelse
DOKUMENT
Stadgar, regler, motioner mm
KONTAKT
Styrelse & webmaster

BYALAG
PROTOKOLL

Diverse

Årsmöte
AKTIVITETER
Arbetsgrupper
Pingis feb 2011
KONTAKT
Styrelse

FORUM
Till forumet >>
  Välkommen till www.minnesberg.se
 

Använd gärna forumet för Vägföreningen och Byalaget >>

   
 
VÄGFÖRENING

Årsmötet 2021 skjuts upp pga pandemin.

Samfällighetsföreningar får enligt lag inte hålla årsmöten digitalt.

Styrelsen har därför beslutat att hålla årsmötet vid senare tillfälle, när pandemisituationen tillåter det.

Kallelse kommer som vanligt när datum är beslutat.

För mer information se
REV - Riksförbundet Enskilda Vägar

 

 
 
BYALAG

Angående busslinje 165:
OBS!  Skånetrafiken meddelar att när de mäter antal resande så är det påstigande i Minnesberg som räknas, väldigt sällan vilka som går av, dvs det spelar ingen roll om vi går på i Svedala och av i Minnesberg och det på biljetten står Alstad.

Info den 2 sept. 2010
Beslutet om att dra in stoppet i Minnesberg har ändrats.
Vi har lyckats få igenom att bussen även fortsättningsvis stannar i Minnesberg!!!
Beslutet gäller dock endast ett år framöver varefter förnyad prövning görs.

/
Byalagets styrelse
gm Marianne Halling


Använd gärna forumet för förslag och diskussion >>